Cajaputi etherische olie

SKU: T2 741048
EAN: 8714931002430

Levertijd: 1-5 werkdagen

€ 7,05

Excl. BTW: € 5,83

Productbeschrijving

Cajaputi etherische olie

Irriterend voor ademhalingswegen.
Aanraking met de huid vermijden, kan overgevoeligheid veroorzaken.
Draag geschikt handschoenen.

Giftig voor in het waterl levende organismen, kan in het aquatisch milieu op de lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Kan lochtschade veroorzaken na inslikken. Bij inslikken geen braken opwekken, direct een arts raadplegen en de verpakking of etiket tonen.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Fabrikant
Novo Lumen BV
Tasveld 8
3417 XS Montfoort