Citroensap olie

SKU: T2 728283
EAN: 8713589065590

GEEN voorraad, wel leverbaar, echter levertijd onbekend

€ 84,71

Excl. BTW: € 70,01

Productbeschrijving

Cruydhof citroensap olie

Samenstelling
D-limonenen, citroensapolie.

Gebruik
Als etherische olie gebruiken

Waarschuwing
Irriterend voor de huid.
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
Aanraking met de huid vermijden.
bij gebruik geschikte handschoenen dragen.
Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
Bij inslikken niet het braken opwekken: direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.
Buiten het bereik van kinderen bewaren. 
Giftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Fabrikant
Natura Sanat BV De Cruydhof
Nieuwstraat 8
7814 PX Weerdinge