Kamfer etherische olie

SKU: T2 741049
EAN: 8714931002546

GEEN voorraad, wel leverbaar, echter levertijd onbekend

€ 5,45

Excl. BTW: € 4,50

Productbeschrijving

Zonnegoud Kamfer etherische olie

Ingredienten
Kamfer etherische olie

Gebruik
Gebruik in verdamper of als toevoeging in cosmetica product.

Waarschuwing
Irriterend voor de ogen.

Aanraking met de huid vermijden, kan overgevoeligheid veroorzaken. Draag geschikte handschoenen.
Kan longschade veroorzaken na verslikken.
Giftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatische milieu op de lang termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Bij inslikken direct een arts raadplegen en de verpakking of etiket tonen.

Fabrikant
Novo Lumen BV
Tasveld 8
3417 XS Montfoort