Sauna mengsel Stockholm/lavendel

SKU: T2 749079
EAN: 8715542009535

GEEN voorraad, wel leverbaar, echter levertijd onbekend

€ 8,08

Excl. BTW: € 6,68

Productbeschrijving

Stockholm met lavendel berg, lavendel spijk en lavendel maillette.

De combinatie van deze drie lavendelsoorten geeft een heerlijke geur om moeiteloos bij te ontspannen en u helemaal over te geven aan een moment van rust.

Samenstelling
Lavandula latifolia, Lavnadula angustifolia, Lavnadula hybrida

Gebruik
Wordt niet geadviseerd voor gebruik via de huid of in baden.
Begin in kleine ruimtes of voor een zintuigactiviteit met 1 druppel op een geursteentje, aromalamp of op een tissue. 
Bij grotere ruimtes kunnen meerdere druppels gebruikt worden, liefst vanuit meerdere hoeken.

Waarschuwing
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Schadelijk bij inademing.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Bij inslikken meteen een antificentrum of arts raadplegen.
Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
Buiten bereik van kinderen houden.
Contact met de ogen, huid of kleding vermijden.
Na inslikken: de mond spoelen, GEEN braken opwekken. 
Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.
Voorkom lozing in het milieu.

Fabrikant
Volatile BV
Industrieweg 3
8131 VZ  Wijhe