5 resultaten.
Percussie hamer  Babinsky, 23 cm
Percussie hamer Taylor, 20 cm
Reflexhamer volgens Buck 18 cm
Reflexhamer volgens Troemner 24 cm
Reflexhamer volgens Berliner 20 cm