Welkom op onze website! Wij hopen dat u geniet van uw online ervaring. Mullersport stelt alles in het werk om het vertrouwen van de gebruikers van de Website te behouden. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Website.

  1. Aanvaardbaar gebruik

Wij nodigen u uit onze website te verkennen. Het gebruik van de Website en het materiaal dat erop wordt gepost, mag evenwel geenszins illegaal of aanstootgevend zijn. Mocht er desondanks toch ergens een probleem zijn meld U dit dan aan Mullersport. Mullersport zal zorgdragen voor een correctie of eventueel het verwijderen van het betreffende artikel

  1. Gegevensbescherming

Onze Privacyverklaring is van toepassing op alle op deze Website gedeelde persoonsgegevens of persoonlijk materiaal.

  1. Intellectuele eigendom

3.1. Door Mullersport aangeboden inhoud

Alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrechten en handelsmerken, op materiaal dat door of namens Mullersport op de Website wordt gepubliceerd (zoals teksten en afbeeldingen) zijn eigendom van Mullersport of zijn licentiegevers. U mag fragmenten van de Website reproduceren voor eigen privédoeleinden (d.w.z. niet-commercieel gebruik), op voorwaarde dat u alle intellectuele eigendomsrechten intact laat en naleeft, met inbegrip van alle vermeldingen van auteursrecht op dergelijke inhoud (bv. © 2018 Mullersport).

  1. Aansprakelijkheid

Hoewel Mullersport alle redelijke inspanningen levert om de nauwkeurigheid van het materiaal op de Website te garanderen en storingen te voorkomen, zijn we niet verantwoordelijk voor onnauwkeurige informatie, storingen, stopzetting of andere gebeurtenissen die u rechtstreekse (bv. computerstoringen) of onrechtstreekse (bv. winstderving) schade kunnen toebrengen. U stelt op eigen risico vertrouwen in het materiaal op deze Website.

Deze Website kan links bevatten naar websites buiten Mullersport. Mullersport heeft geen zeggenschap over, is het niet noodzakelijk eens met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke externe websites, zowel wat hun inhoud, nauwkeurigheid als functie betreft. Bijgevolg raden we u aan om de wettelijke verklaringen op dergelijke externe websites aandachtig te lezen en op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Het is mogelijk dat u een externe website beheert waarop u een link naar deze Website wenst te plaatsen. In dat geval heeft Mullersport daartegen geen bezwaar, op voorwaarde dat u de exacte URL van de homepage van deze Website gebruikt (d.w.z. geen "deep-linking") en geenszins de indruk wekt dat u verbonden bent met Mullersport of dat de inhoud van uw website door Mullersport wordt onderschreven. U mag geen gebruik maken van "framing" of gelijkaardige methodes, en moet ervoor zorgen dat de link naar de Website wordt geopend in een nieuw venster.

  1. Contact opnemen

Deze website wordt beheerd door Mullersport, Hamburgweg 13 A, 7418ES DEVENTER. Als u vragen op opmerkingen hebt over de Website, aarzel dan niet om contact op te nemen via:

  • e-mail naar sales@mullersport.com
  • telefoon op +31 (0)570 594272
  • Mullersport, Hamburgweg 13 A, 7418ES DEVERTER, Nederland, Afd Klantenservice
  1. Wijzigingen

Mullersport behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Gelieve deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen om kennis te nemen van deze gebruiksvoorwaarden en eventuele nieuwe informatie.

  1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle geschillen welke in verband met het gebruik van de website zouden kunnen ontstaan is het Nederlandse Recht van toepassing.