Het kan altijd zijn dat een artikel U niet bevalt, Mullersport kent een soepel doch rechtvaardig retouren beleid.Indien U niet blij bent met uw aankoop kunt U onderstaand modelformulier invullen en sturen naar Mullersport. gelijktijdig kunt U uw bestelde artikel retourneren.De kosten hiervoor komen voor uw rekening maar wij nemen binnen 14 dagen het artikel retour zonder opgaaf van reden:

Nadrukkelijk vermelden we dat behandeltafels, de custommade artikelen, hiervan zijn uitgesloten

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

Mullersport

Hamburgweg 13 A
7418 ES DEVENTER

e-mail sales@mullersport.com

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffend

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.